Talimatlı Taksit İste

Alışverişinizi peşin yaptınız ama sonradan taksitlendirmek mi istiyorsunuz?

Peşin alışverişten sonra tek bir talimat ile belirlediğiniz tutar ve üzerinde taksitlendirmeye uygun kredi kartı harcamalarınızı otomatik taksitlendirebilirsiniz. Akbank Mobil’e girin ya da 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi’ni arayın ya da Akbank Şubelerinden, peşin alışverişlerinizi 18 aya kadar taksitlendirin.

Detaylar

 • Axess üye işyeri olsun olmasın, 50 TL ve üzeri peşin alışverişlerinizi hesap kesim tarihinden önce,
  • Akbank Mobil’e giriş yaptıktan sonra Kartlar>Kart Ayarları>Talimatlar>Talimatlı Taksit İste adımından,
  • 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezini arayarak ye da Akbank Şubelerimizden taksitlendirebilirsiniz.
 • Talimatlı Taksit İste talebi ile tek bir talimatla belirlediğiniz sektörlerde, belirlediğiniz tutar ve üzerinde taksitlendirmeye uygun kredi kartı harcamalarınızın güncel aylık %4,25 akdi faiz oranı ile ( KKDF ve BSMV hariç ) otomatik olarak taksitlendirilmesi gerçekleşmektedir.
 • Taksitlendirme, yasal taksit sınırları dahilinde belirlenen azami taksit sayısı dikkate alınarak otomatik gerçekleştirilir.
 • Taksit talimatı sektörel bazda değiştirilebilir.
 • Talimatlı Taksit İste hizmetinden ücret alınmamaktadır.
 • Talimatlı Taksit İste’den sadece TL harcamalarınız için yararlanabilirsiniz.
 • Ekstre asgari borcunun son ödeme tarihine kadar hiç ödenmemesi veya kısmi ödenmesi durumunda , son ödeme tarihinden borç kapanana kadar ödenmemiş asgari tutar üzerinden gecikme faiz oranı ve asgari tutarı aşan anapara tutarı üzerinden akdi faiz oranı işletilecektir.
 • Kartı bloke edilmiş, hakkında gecikme ve yasal takip olan, problemli bir kredisi olan müşteriler Talimatlı Taksit İste hizmetinden faydalanamayacaktır.
 • Taksit İste işlemlerinde vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunulabilir veya borçların tamamı erken ödenebilir. Bu durumda erken ödenen miktara ve gün sayısına göre faiz ve diğer maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılır. Erken ödeme için Akbank Şube’leri veya Müşteri İletişim Merkezi kanallarından erken/kısmi ödeme işlemine ilişkin ayrıca talimat verilmesi gerekir.
 • Daha önceden taksit yapılmış bir işlem veya Erteleme İste hizmeti ile ertelenmiş bir işlem için Taksit İste yapılamaz.
 • Bu talimat kapsamında yapılacak her bir taksitlendirme işlemi akabinde tarafınıza ödeme planını içeren SMS ile faiz oranı, taksit sayısı ve taksit tutarı hakkında bilgi verilecektir. Taksitlendirme, işlem bazında hesap kesim tarihine kadar Müşteri İletişim Merkezi’ni arayarak iptal edilebilecektir. Bu durumda tüm faiz iade edilir. Hesap kesim tarihinden sonra yapılan iptal taleplerinizde Erken Kapama işlemi yapılacaktır.
 • Talimatlı Taksit İste talimatına istinaden gerçekleşen işlemlerde, borcun tamamı kapatılabilir veya bir kısmı erken ödenebilir. Erken/kısmi kapama talepleri, Müşteri İletişim Merkezi aranarak gerçekleştirilebilecektir.
 • İşlemle ilgili hesaplamalar, işlemin yapıldığı gün ile ilk taksitin yansıdığı hesap özetinin son ödeme tarihi arasında 30 gün olduğu varsayımıyla yapılmaktadır. Bu nedenle, her bir kart için işlemin yapıldığı gün hesaplanan gerçek ödeme tutarlarıyla bu sayfada belirtilen tutarlar arasında küçük farklılıklar olabilir.
 • Talimatlı Fatura ödeme işlemlerine Taksit İste yapılamamaktadır.
 • Talimatlı Taksit İste’ye konu harcama işleminin üye işyerinden iptal edilmesi halinde Taksit İste işlemleri otomatik iptal olmamaktadır. İşlem iptalleri için Müşteri İletişim Merkezine ayrıca bilgi ve talimat verilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, Taksit İste taksitleri vade tarihlerinde kredi kartı ekstresine yansıtılmaya devam edecektir.
 • Taksit İste/Ek Taksit/ Erteleme İste işlemi eğitim, sağlık, kamu ve sigorta sektörlerinde yapılabilmektedir.
 • Dönem içinde Talimatlı Taksit İste işlemi bulunan tüketicilerin kredi kartlarının hesap kesim tarihleri taksitler tamamlanıncaya kadar değiştirilemez.
 • Talimatlı Taksit İste talebinizi Akbank Mobil, Akbank Şubeleri ve Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla iptal edebilirsiniz. Burada yer alan hükümler, Talimatlı Taksit İste talebi iptal edilmediği ya da bankaca aksi bildirilmediği sürece geçerlidir.
 • İşbu talimat/sözleşme, kart hamilinin Banka ile imzalamış olduğu Bireysel Bankacılık Hizmet Sözleşmesi / Kredi Kartı Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup burada yer almayan hususlarda bahse konu sözleşme hükümleri geçerli olacaktır.
 • Akbank T.A.Ş. kampanya koşullarında değişiklik yapma ve kampanyayı durdurma haklarını saklı tutar.
 • Alışverişin gerçekleştirildiği iş yerinin sistemde kayıtlı sektör bilgisinin doğru olmasının sorumluluğu iş yerine aittir.